Om Skövde Filmstudio

Skövde Filmstudio är en ideell förening ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.

Vår målsättning är visa kvalitetsfilm till ett lågt pris och att främja intresset för filmmediet.

Vi vill ge vår publik ett större utbud av filmer från andra länder och filmer av regissörer som sällan kommer upp på Svenska Biografer utanför de stora städerna.

Filmstudion har verkat sedan 1967 i Kulturhuset i Skövde på Bio Odéon där vi under höst- och vårtermin visar sju filmer.

Filmerna visas lördagar klockan 15.00 under säsong.

Medlemskort

Terminskort kan köpas i samband med visningarna på Odéon.
Terminskort för samtliga filmer kostar 300:-

Korten är personliga och ska uppvisas vid våra visningar.

Vi säljer inte enstaka biljetter!

 

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)

Skövde Filmstudio är medlem i SFF, Sveriges Förenade Filmstudios, som är en centralorganisation för landets filmklubbar.

SFF publicerar varje år en filmkatalog som varje lokal filmstudio väljer ur. I katalogen finns cirka 1700 filmer från alla distributörer i Sverige att välja bland. SFF erbjuder också ett antal "klassiker" som organisationen importerar och distribuerar själv.

SFF:s webbplats kan du hitta länkar och adresser till andra filmstudios i Sverige samt söka i hela filmkatalogen.